Information från godman.SE

2020-01-18: UTÖKAD SUPPORT via telefon och fjärruppkoppling. Idag mellan 09:00 och 13:00 är finns support tillgänglig via telefon. Kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

NY VERSION

2019-12-08:  En ny huvudversion (2020) av Godman Redovisning har släppts. För dig som redan använder programmet innebär detta att du kan uppgradera till den nya versionen för 129:-. Läs instruktioner för uppgradering.  (om du köpt en licens efter 31 september 2019 är uppgraderingen kostnadsfri).

Givetvis är det helt frivilligt att uppgradera. Det program du redan har kommer att fungera även nästa år och åren efter det.

Nya funktioner

  •  En ekonomisk översiktsbild för huvudmannen där man kan välja månadsvis för att se en komplett bild över huvudmannens ekonomi.
  • Samma vernr som inkomsten då man väljer att bokföra skatten direkt.
  • När man väljer att bokföra skatt direkt så kommer det postnamn för utgifter som avser skatt att vara förvalt.
  • Autokomplettera rullister där val av månader sker.
  • Välja hela perioden eller månad för utskrift ekonomisk översikt.
  • Listan över installerade kontoplaner: Möjlighet att sortera bort dem som är för arkiverade huvudmän.
  • Möjlighet att låta propgrammet föreslå senast bokförda belopp för valt postnamn vid ny inkomst eller utgift (ställs in i programkonfigurationen och är aktiverat som default). Läs mer här
  • Summering tabeller med fet text och högerställd.
  • TESTLÄGE. Separat datafil om man vill testa lite utan att påverka huvuddatabasen. Bra även om man skall visa programmet för någon annan. Läs mer här
  • Två nya teman (flytande och flytande mörk)